Η επιχείρηση υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης PS Hydraulic
βρίσκεται στην οδό Δηλαβέρη 6 στον Πειραιά. Το έμπειρο προσωπικό
μας προχωρεί στην μελέτη, τον σχεδιασμό την κατασκευή και την
αποκατάσταση της λειτουργίας σε υδραυλικά συγκροτήματα υψηλής
πίεσης ελαίου για διάφορες εφαρμογές συστημάτων ισχύος. Σε τιμές
οικονομικές προβαίνουμε σε επισκευές αντλιών αξονικής διάταξης,
εξωτερικών γραναζιών, εμβολοφόρων και ηλεκτροϋδραυλικών αντλιών.
Η εξειδίκευση στις επισκευές υδραυλικών εξαρτημάτων ισχύος
επώνυμων οίκων (αντλίες υψηλής πίεσης, υδραυλοκινητήρες,
υδραυλικοί κύλινδροι, βαλβίδες ελαίου) μας επιτρέπουν να
εγγυηθούμε την επιτυχή ανίχνευση αίτιων δυσλειτουργίας κάθε
υδραυλικού συστήματος και την αποκατάσταση της λειτουργίας του σε
σύντομο χρόνο. Η μακροχρόνια ενασχόλησή μας με τις επισκευές
αντλιών της Bosch Rexroth εξασφαλίζει άρτια τεχνική υποστήριξη τόσο
στην εκλογή και τοποθέτηση του κατάλληλου τύπου αντλίας, όσο και
στην άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση βλάβης. Η επιχείρησή μας
εξυπηρετεί πανελλαδικά με επαγγελματισμό και συνέπεια.
PS Hydraylic, για οικονομικές λύσεις με υπηρεσίες υψηλών
προδιαγραφών στον χώρο των υδραυλικών συστημάτων υψηλής
πίεσης.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

8:00 - 16:00

Τρίτη

8:00 - 16:00

Τετάρτη

8:00 - 16:00

Πέμπτη

8:00 - 16:00

Παρασκευή

8:00 - 16:00

Σάββατο

-

Κυριακή

-