Η epagelmaties.gr δημιουργεί για τους πελάτες ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ με το brand name της επιχείρησης, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο περιγραφής και Google maps, συγκεντρώνοντας τα social media αλλά και την ιστοσελίδα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ήδη ο πελάτης για την προβολή του. Μέσα από την εξειδικευμένη χρήση SEO (search engine optimization), η εταιρεία χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά (σε συνεννόηση με τον πελάτη-επιχείρηση) συμβάλλει στην κατάταξη των πελατών της στις υψηλότερες θέσεις στο διαδίκτυο μεγιστοποιώντας τον όγκο των επισκεπτών τους και συνεπώς των δυνητικών πελατών τους. Το 80% των πελατών της epagelmaties.gr βρίσκονται στην πρώτη σελίδα της Google. Η εταιρεία προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών παράλληλα με τη δημιουργία του εταιρικού τους προφίλ δημιουργεί και διαχειρίζεται για λογαριασμό τους online καμπάνιες (Google, Pay Per click, Facebook κ.α.). Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει που θα εμφανίζεται η διαφήμισή του, σε ποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (χώρες, πόλεις ή ακόμα και γειτονιές) και φυσικά να ελέγξει τον οικονομικό προϋπολογισμό του.