Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, σχετική με τα ζητήματα αυτά και ορίζουν τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr . Εάν κάποιος προβαλλόμενος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr . Ο διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr παρέχει στον χρήστη:

  • Α. Επισκέπτη: Τη δυνατότητα να αναζητά επαγγελματίες, μέσα από τη βάση δεδομένων που διατηρεί και προβάλλει με λέξεις κλειδιά, οι οποίες αφορούν την επωνυμία, ,το είδος της επιχείρησης, τον νομό, την περιοχή και την οδό όπου δραστηριοποιείται ο/η εκάστοτε επαγγελματίας /επιχείρηση.
  • Β. Προβαλλόμενο μέλος: Να προβάλλει τα στοιχεία της εταιρείας του (επωνυμία , είδος και οδό όπου δραστηριοποιείται ), μέσα από την βάση δεδομένων της εταιρείας.

(Links )Δεσμοί εκτός epagelmaties.gr

O διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr περιλαμβάνει *links* δεσμούς προς άλλα websites, τα οποία ελέγχονται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους αυτοί ακολουθούν, ούτε συμφωνεί πλήρως με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων websites. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την χρήση δεσμών (Links) που ελέγχονται από τρίτους, την έχουν οι αντίστοιχοι ιστότοποι όπου και πρέπει να απευθυνθείτε. Ο διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή συμβαδίζει με το περιεχόμενο των ιστoτόπων αυτών.

Ηλεκτρονική διεύθυνση (IP)

H ηλεκτρονική διεύθυνση IP μέσω της οποίας οι καταχωριμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο διαδικτυακό ισότοπο epagelmaties.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συλλογή στατιστικών στοιχείων με σκοπό την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας στο διαδικτυακό ιστότοπο epagelmaties.gr.

Γενικοί όροι προστασίας

O διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr δε δύναται όπως και δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει στοιχεία σε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με εξαίρεση και μόνο τις αρμόδιες αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου . Ο διαδικτυακός ιστοτόπος epagelmaties.gr είναι δυνατόν να αρχειοθετεί και να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. . O χρήστης επιθυμώντας να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του, μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα. Η χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr από άτομα που δεν είναι ενήλικες πραγματοποιείται αυστηρά με την συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Σύμβαση

Οι προβαλλόμενοι χρήστες και επισκέπτες των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr εισερχόμενοι, θα πρέπει να διαβάζουν και να εγκρίνουν τους όρους χρήσης , που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που καταχωρούνται στο διαδικτυακό ιστότοπο epagelmaties.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του epagelmaties.gr . Ο προβαλλόμενος χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων και να ενημερώνει αυτές με τις όποιες αλλαγές χρειάζονται. Η διατήρηση της χρήσης του διαδικτυακού ιστότοπου epagelmaties.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τον χρήστη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των εξαιρέσεων, όπου αναφέρονται ρητά (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των υπηρεσιών που παρέχονται και γενικά όλων των αρχείων αυτού , αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει αντικείμενο αντιγραφής, πώλησης, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης , όπως επίσης να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Για τους λόγους αυτούς ο διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr δικαιούται να απαγορέψει αυστηρά την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε οποιονδήποτε δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων και ενώσεων αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι προβαλλόμενοι χρήστες\επισκέπτες των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού ιστότοπου epagelmaties.gr θα έχουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον διαδικτυακό ιστότοπο epagelmaties.gr από κακή ή παράνομη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί μέσω των υπηρεσιών μας από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο προβαλλόμενος χρήστης/μέλος. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο που είναι προσβλητικό προς τρίτους και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να προβεί σε διαγραφή του συγκεκριμένου περιεχομένου. β) Να απενεργοποιήσει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους. γ) Να λάβει οποιοδήποτε, κατά τη κρίση του, νομικό μέτρο για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Οι προβαλλόμενοι χρήστες \ μέλη του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr τηρώντας τη νομοθεσία, οφείλουν να απέχουν από:

1) την ανάρτηση, τη δημοσίευση και την αναπαραγωγή κάθε περιεχομένου, όταν είναι προσβλητικό προς τρίτους. 2) Την δημοσίευση περιεχομένου, που έρχεται σε αντίθεση με το Νόμο, είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή αποτελεί οποιαδήποτε εγκληματική ή ρατσιστική ενέργεια. 3) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου με πορνογραφικό υλικό γενικά, ειδικότερα παιδική πορνογραφία, ή περιεχομένου που είναι προσβλητικό από το Σύνταγμα. Κάθε επισκέπτης /μέλος των σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr, εφόσον αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορεύσεις, οφείλει να ενημερώνει τον διαδικτυακό ιστότοπο epagelmaties.gr, ο οποίος οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που διακινούνται μέσω του ιστοτόπου epagelmaties.gr , καθίσταται αναγκαία η συμβολή όλων μας για τον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης και την απομάκρυνση τους.

Νομική Προστασία

Τα προβεβλημένα μέλη\χρήστες των σελίδων του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr, αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη, για κάθε νομική διαφορά, να αποκαταστήσουν την όποια ζημιά επέλθει, τόσο στον διαδικτυακό ιστότοπο epagelmaties.gr, όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ζημιάς τρίτων και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, έχει υποχρέωση να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr, καθώς και να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης επιδικαστεί υπέρ τρίτου και σε βάρος του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr. Σε κάθε περίπτωση το μέλος του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr οφείλει να αποδέχεται, ως νόμιμο και δίκαιο, το δικαίωμα μας να διακόπτουμε την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (Password), αν ο χρήστης παραβιάζει τους παραπάνω καταγεγραμμένους όρους. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί προβαλλόμενο μέλος \ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr στις οποίες προβαίνει με δική του ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr παρέχονται αυτούσια στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο.

Περιορισμός ευθύνης του site

Ο διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, ο διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr, παρ’όλες τις προσπάθειες που καταβάλει για τη διασφάλιση των χρηστών και των υπηρεσιών του ,δεν εγγυάται ότι το site ή οι εξυπηρετητές «servers», μέσω των οποίων αυτά σας διατίθενται, σας παρέχονται χωρίς «υιούς» ή άλλα συστατικά ζημιογόνα για τον υπολογιστή σας. Ενδεχόμενες διορθώσεις αναλαμβάνει ο χρήστης και όχι ο διαδικτυακός ιστότοπος epagelmaties.gr, καθώς και το όποιο κόστος. Για λόγους ανωτέρας βίας η υπηρεσία ενδέχεται να παρουσίαση διακοπή λόγω τεχνικών συνθηκών, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα του Διαδικτύου & συντήρηση του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή ζημίας, η οποία απορρέει από τη χρήση ή μη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr, υποστεί ο προβαλλόμενος ή ο επισκέπτης των υπηρεσιών.

Σχόλια-Αναρτήσεις και λοιποί όροι

Οι διαχειριστές του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr δύνανται να μην δημοσιεύουν σχόλια χρηστών ,εάν αυτά έρχονται σε αντίθεση με τους γενικούς όρους χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου . Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει να ισχύει και διαγράφεται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγει την ισχύ των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr και του προβαλλομένου μέλους \επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr με τρόπο φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr, που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως «epagelmaties.gr» συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του epagelmaties.gr Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ανανέωσης των υπηρεσιών και των προαναφερθέντων όρων χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου epagelmaties.gr μονομερώς. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, κατάλληλα για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.