Η εταιρία ιδρύθηκε το 2009 από τον Βλάση Θεοφιλόπουλο και τη Δροσούλα Παυλάρα με βασικό σκοπό την αποστολή, εξυγίανση, αποκελύφωση και τυποποίηση οστρακοειδών και εχινόδερμων και την προώθηση τους στην Ελληνική αγορά. Η αγάπη και το μεράκι τους για τη θάλασσα, τους είχε οδηγήσει από το 2003 στην αγορά ενός μικρού καϊκιού, το «Δροσούλα», και στη δημιουργία ενός μικρού καταστήματος-οστρακοπωλείου στο Πέραμα.. Σήμερα, μετά από σκληρή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο κέντρο αποστολής, εξυγίανσης και τυποποίησης οστρακοειδών στο Πέραμα και να καταλάβουν επάξια ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς στη παραγωγή, διακίνηση και πώληση ζώντων οστρακοειδών και εχινόδερμων.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σήμερα στην ευρύτερη Ελληνική αγορά και διαθέτει μεγάλη ποικιλία οστρακοειδών, τα οποία πληρούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) για όλα τα προϊόντα της, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 178/2002 και 852/2004.Στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος HACCP, η εταιρεία εφαρμόζει συχνούς εργαστηριακούς ελέγχους σε διαπιστευμένο εργαστήριο, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση των προϊόντων της με τις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που τα συνοδεύουν.

Η SEA FRUITS έχει τη δυνατότητα  να παρέχει τα προϊόντα της στην Αττική και σε όλη την Ελλαδα!

Προϊόντα
Ζώντα δίθυρα:Μύδια, Γυαλιστερές, Κυδώνια, Αχιβάδες, Καλόγνωμες, Χτένια, Χάβαρα

Προϊόντα αποκελύφωσης οστρακοειδών και εχινόδερμων: Αυγά Αχινού, Πορφύρες Ψίχα, Φούσκες Ψίχα