Η ΑΙΜΟΛΗΨΗ ι.κ.ε.ε. βρίσκεται  Λεωφόρος Σουνίου 23 & Μυρρινούντος 16 στο
Μαρκόπουλο.
Διαθέτει ένα σύγχρονο Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο με άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό  καθώς και
πιστοποίηση  ISO 9001 που του επιτρέπει να διασφαλίζει την ποιότητα και
αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.Το Εργαστήριο έιναι
συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ για τις εξετάσεις σας (Συνταγές ΕΟΠΥΥ) αλλά
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ανασφάλιστοι μπορείτε να
εκμεταλλευτείτε τα οικονομικά πακέτα εξετάσεων που διαθέτει.Επίσης σε
περίπτωση δυσκολίας μετακίνησης του ασθενούς πραγματοποιείται κατ’οίκον
Αιμοληψία.

Ενδεικτικά Υπηρεσίες

Μικροβιολογικές Εξετάσεις
Ανίχνευση και Μελέτη Μικροοργανισμών, Εξετάσεις ούρων, Εξετάσεις
κοπράνων, Καλλιέργεια Κόλπου και  Σπέρματος κ.α
Αιματολογικές Εξετάσεις
Μέτρηση  ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων σε ειδικό
αιματολογικό αναλυτή,  αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη και έλεγχο της
μορφολογίας των κυττάρων, Πηκτικός Μηχανισμός, Γενική Αίματος κ.α.
Ορμονολογικές Εξετάσεις
Έλεγχος Θυροειδή
Όρμονολογικός έλεγχος
Έλεγχος Οστεοπόρωσης
Βιοχημικές Εξετάσεις
Ηπατικός Έλεγχος, Ηλεκτρολύτες, Νεφρική Λειτουργία κ.α
Ανοσολογικέ Εξετάσεις
Εξέτασεις για Ηπατίτιδα, HIV, Τοξόπλασμα κ.α.

Check up Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία,
Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη,Τριγλυκερίδια,
HDL, LDL, SGOT, SGPT, Αλκαλική Φωσφατάση

Check up παιδικό
Γενική αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη,Τριγλυκερίδια, HDL, LDL

Προγεννητικός Έλεγχος
Γενική Αίματος, Σιδηρος, Φερριτίνη, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη SGOT,
SGPT,
Αυστραλιανό Αντιγόνο,Τ3,Τ4,TSH, AntiTg, Anti TPO, HCV-HIV, Ομάδα- Rherus
VDRL-RPR, Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Αντισώματα Ερυθράς,
Αντισώματα Τοξοπλάσματος, Αντισώματα CMV, Γενική Ούρων ,Καλλιέργεια
Κολπικού Υγρού.

Ιδιοκτήτης Επιχείρησης
Γεώργιος Πετρινώλης

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

7:00 – 15:00

Τρίτη

7:00 – 15:00

Τετάρτη

7:00 – 15:00

Πέμπτη

7:00 – 15:00

Παρασκευή

7:00 – 15:00

Σάββατο

-

Κυριακή

-

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Λεωφόρος Σουνίου 23 & Μυρρινούντος 16, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής

GPS:

37.879743, 23.932996

Τηλέφωνο:
Ιστός: