Η Αιμόληψη Ι.Κ.Ε εδρεύει  στην Αθηνών-Σουνίου 79 στην Κερατέα. Το
διαγνωστικό μας κέντρο διακρίνεται για τον σύγχρονο εξοπλισμό του και την υψηλή
εξειδίκευση του προσωπικού του. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι πιστοποιημένες
με το σύστημα ISO 9001 και λαμβάνουμε όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας. Σεβόμαστε τον κάθε ασθενή και επικεντρωνόμαστε στο ιδιαίτερο
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ενεργώντας συμβουλευτικά και με
επαγγελματισμό. Διενεργούμε πλήθος ιατρικών εξετάσεων και check up σε τιμές
πολύ οικονομικές. Παρέχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις απαντήσεις έγκυρα
και εχέμυθα. Το εργαστήριο μας είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά ακόμη
και στην περίπτωση που είστε ανασφάλιστοι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα
οικονομικά πακέτα εξετάσεων που διαθέτει. Σε περίπτωση δυσκολίας μετακίνησης
του ασθενούς το προσωπικό μας πραγματοποιεί κατ’ οίκον αιμοληψία.

Το διαγνωστικό μας κέντρο μας διαθέτει τα ακόλουθα τμήματα:

 • Μικροβιολογικό
 • Αιματολογικό
 • Αιμόστασης
 • Βιοχημικό
 • Ορμονολογικό
 • Ανοσολογικό
 • Ουρολογικό
 • PCR

  Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:

 • Μικροβιολογικές Εξετάσεις (ανίχνευση και μελέτη μικροοργανισμών,
  εξετάσεις ούρων, εξετάσεις κοπράνων, καλλιέργεια κόλπου και σπέρματος
  κ.α.)
 • Αιματολογικές Εξετάσεις (μέτρηση  ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων,
  αιμοπεταλίων σε ειδικό αιματολογικό αναλυτή,  αιμοσφαιρίνης και του
  αιματοκρίτη και έλεγχο της μορφολογίας των κυττάρων, πηκτικός
  μηχανισμός, γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, χοληστερίνη,
  τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, αλακική φωσφατάση, σίδηρος,
  φερριτίνη, , HCV-HIV, Ομάδα- Rhesus, VDRL-RPR, ηλεκτροφόρηση
  αιμοσφαιρίνης, κ.α.)
 • Ορμονολογικές Εξετάσεις (έλεγχος θυροειδή, Τ3, Τ4, ΤSH, ορμονολογικός
  έλεγχος, έλεγχος oστεοπόρωσης)
 • Βιοχημικές Εξετάσεις (ηπατικός έλεγχος, ηλεκτρολύτες, νεφρική λειτουργία
  κ.α.)
 • Ανοσολογικέ Εξετάσεις (εξετάσεις για ηπατίτιδα, αυστραλιανό αντιγόνο,
  AntiTg, Anti TPO, HCV, HIV, αντισώματα ερυθράς, αντισώματα
  τοξοπλάσματος, αντισώματα CMV, κ.α.)
 • Ουρολογικές Εξετάσεις, (γενική ούρων, ουρία, ουρικό οξύ, καλλιέργεια
  ούρων)
 • Προγεννητικός Έλεγχος

Αιμόληψη ΙΚΕ Κερατέα, γιατί προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιατρικής
διάγνωσης υψηλού επιπέδου σε τιμές εξαιρετικά οικονομικές.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

7:00 - 15:00

Τρίτη

7:00 - 15:00

Τετάρτη

7:00 - 15:00

Πέμπτη

7:00 - 15:00

Παρασκευή

7:00 - 15:00

Σάββατο

-

Κυριακή

-