Το διαγνωστικό κέντρο Αιμόληψη Ι.Κ.Ε βρίσκεται στην Ηρώων Πολυτεχνείου 3
στον Γέρακα παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες χάρη στον σύγχρονο εξοπλισμό
του και το εξειδικευμένο του προσωπικό. Ο υπεύθυνος Γεώργιος Πετρινώλης και η
ομάδα του εγγυόνται την άμεση εξυπηρέτησή σας με επαγγελματισμ ό και συνέπεια.
Η πολύχρονη εμπειρία μας, αλλά και η συνεχόμενη παρακολούθηση των ιατρικών
και τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα μας έχουν συμβάλλει στην εγκυρότητα των
διαγνώσεών μας και στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας. Η
προσέγγισή μας είναι υποστηρικτική και ανθρωποκεντρική, εστιάζοντας στοχευμένα
στα θέματα υγείας που αντιμετωπίζετε. Το εργαστήριο μας είναι πιστοποιημένο με το
σύστημα ISO 9001 και παρέχει την δυνατότητα οικονομικών πακέτων check up για
την παρακολούθηση της υγείας σας. τηρούμε όλους τους απαραίτητους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας. Στο εργαστήριό μας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε
check up παρακολουθώντας την υγεία σας και λαμβάνοντας χρήσιμες ιατρικές
συμβουλές. Το εργαστήριο μας είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά ακόμη και
στην περίπτωση που είστε ανασφάλιστοι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα οικονομικά
πακέτα εξετάσεων που διαθέτει. Σε περίπτωση δυσκολίας μετακίνησης του ασθενούς
το προσωπικό μας πραγματοποιεί κατ’ οίκον αιμοληψία.

Το διαγνωστικό μας κέντρο μας διαθέτει τα ακόλουθα τμήματα:

 • Μικροβιολογικό
 • Αιματολογικό
 • Αιμόστασης
 • Βιοχημικό
 • Ορμονολογικό
 • Ανοσολογικό
 • Ουρολογικό
 • PCR

  Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:

 • Μικροβιολογικές Εξετάσεις (ανίχνευση και μελέτη μικροοργανισμών,
  εξετάσεις ούρων, εξετάσεις κοπράνων, καλλιέργεια κόλπου και σπέρματος
  κ.α.)
 • Αιματολογικές Εξετάσεις (μέτρηση  ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων,
  αιμοπεταλίων σε ειδικό αιματολογικό αναλυτή,  αιμοσφαιρίνης και του
  αιματοκρίτη και έλεγχο της μορφολογίας των κυττάρων, πηκτικός
  μηχανισμός, γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, χοληστερίνη,
  τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, αλακική φωσφατάση, σίδηρος,
  φερριτίνη, , HCV-HIV, Ομάδα- Rhesus, VDRL-RPR, ηλεκτροφόρηση
  αιμοσφαιρίνης, κ.α.)
 • Ορμονολογικές Εξετάσεις (έλεγχος θυροειδή, Τ3, Τ4, ΤSH, ορμονολογικός
  έλεγχος, έλεγχος oστεοπόρωσης)
 • Βιοχημικές Εξετάσεις (ηπατικός έλεγχος, ηλεκτρολύτες, νεφρική λειτουργία
  κ.α.)
 • Ανοσολογικέ Εξετάσεις (εξετάσεις για ηπατίτιδα, αυστραλιανό αντιγόνο,
  AntiTg, Anti TPO, HCV, HIV, αντισώματα ερυθράς, αντισώματα
  τοξοπλάσματος, αντισώματα CMV, κ.α.)
 • Ουρολογικές Εξετάσεις, (γενική ούρων, ουρία, ουρικό οξύ, καλλιέργεια
  ούρων)
 • Προγεννητικός Έλεγχος

Αιμόληψη ΙΚΕ Γέρακα, γιατί προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιατρικής
διάγνωσης υψηλού επιπέδου σε τιμές εξαιρετικά οικονομικές.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

7:00 - 15:00

Τρίτη

7:00 - 15:00

Τετάρτη

7:00 - 15:00

Πέμπτη

7:00 - 15:00

Παρασκευή

7:00 - 15:00

Σάββατο

-

Κυριακή

-