Το κέντρο ξένων γλωσσών Protypo εδρεύει στον πεζόδρομο Βασιλίσσης Σοφίας 16
στην Πτολεμαΐδα και διαθέτει δυο ακόμα υποκαταστήματα. Το ένα βρίσκεται στην
Σουλίου 20Β επίσης στην πόλη της Πτολεμαΐδας και το άλλο στην Άρδασσα
Κοζάνης. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο είναι πράγματι αυτό που φανερώνει ο τίτλος
του, δηλαδή ένα πρότυπο ξενόγλωσσο σχολείο που εφαρμόζει σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας με μαθήματα ρομποτικής και διεξαγωγής ημερίδων για την
οργάνωση της μελέτης στο σπίτι, όπως και διαδικτυακά μαθήματα σε όλα τα επίπεδα.

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό μας κατέχει τα κατάλληλα πανεπιστημιακά
πτυχία και προσεγγίζει τους μαθητές συμφώνως προς τους κανόνες της
παιδαγωγικής επιστήμης. Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας
και ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους γονείς για την
πρόοδο των παιδιών τους. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στην εκμάθηση των
μικρών μας φίλων, αλλά και των ενηλίκων δίνοντας προσοχή στις ιδιαίτερες
ανάγκες τους, όπως οι επαγγελματικές. Για τον λόγο αυτό λειτουργούμε
ταχύρρυθμα τμήματα σε ευέλικτα ωράρια. Εστιάζουμε όχι μόνο στην απόκτηση
ενός πτυχίου, αλλά στην πραγματική κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας.
Στα φροντιστήρια μας διδάσκονται σε τιμές οικονομικές οι ακόλουθες γλώσσες:

 • Αγγλικά
 • Ιταλικά
 • Γερμανικά
 • Γαλλικά
 • Ισπανικά
 • Τουρκικά
 • Ρωσικά
 • Μαθήματα ρομποτικής
  Κέντρο ξένων γλωσσών Protypo, γιατί η διδασκαλία στα φροντιστήριά μας είναι
  μια συναρπαστική εμπειρία. Συνδυάζουμε την γνώση με την ψυχαγωγία σε τιμές
  σκάνδαλο για την αγορά.
 • ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ:
 • Βασιλίσσης Σοφίας 16, πεζόδρομος, 50200 Πτολεμαΐδα
 • Σουλίου 20Β, 50200 Πτολεμαΐδα
 • .Άρδασσα