Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Πετρωτός ΙΚΕ βρίσκεται στο 36ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης
στην Λάρισα και δραστηριοποιείται στον κλάδο των χωματουργικών εργασιών και
της επεξεργασίας αδρανών υλικών. Η τεράστια εμπειρία μας στον κλάδο, ο πλήρης
μηχανολογικός μας εξοπλισμός, η άρτια τεχνογνωσία μας και ο άριστος επαγγελματισμός του
προσωπικού μας, έχουν οδηγήσει στο να απολαμβάνουμε της εμπιστοσύνης των πελατών
μας όχι μόνο στην Λάρισα αλλά και πανελλαδικώς. Εγγυόμαστε για την υψηλή ποιότητα του
κάθε έργου, τηρούμε τις συμφωνίες μας και ενεργούμε δίχως καθυστέρηση. Χρησιμοποιούμε
υλικά αρίστων προδιαγραφών από φερέγγυους προμηθευτές του χώρου και είμαστε έτοιμοι
να φέρουμε εις πέρας και την πιο δύσκολη χωματουργική εργασία. Διαθέτουμε σύγχρονο
στόλο χωματουργικών μηχανημάτων που περιλαμβάνει 3 ερπυστριοφόρους εκσκαφείς, 3
τροχοφόρους εκσκαφείς, 1 ερπυστριοφόρο φορτωτή, 4 τροχοφόρους φορτωτές, 2 δονητικούς
οδοστρωτήρες και 1 υδροφόρα.
Η εταιρεία μας διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN
ISO 9001:2008, το οποίο διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση όλων των λειτουργιών και
διεργασιών της επιχείρησης, με τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου και συνεχόμενες
παρακολουθήσεις των κρίσιμων παραμέτρων. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια τόσο ιδιωτικά όσο
και δημόσια έργα και προβαίνουμε σε άμεση κοστολόγησή τους. Αναλυτικότερα παρέχουμε σε
προσιτές τιμές τις ακόλουθες εργασίες:

 • Εκσκαφές και κατεδαφίσεις
 • Εκβραχισμοί και επιχωματώσεις
 • Έργα οδοποιίας
 • Καθαρισμός οικοπέδων
 • Επεξεργασία αδρανών υλικών
 • Άμμος, αμμοχάλικο, ψιλό χαλίκι
 • Λιθόσκονη, λιθόκοκοι, κροκάλα, αμμόχωμα, πέτρες
 • Εκμίσθωση μηχανημάτων κατασκευών
  Πετρωτός ΙΚΕ, γιατί το όνομά μας είναι συνδεδεμένο με έργα εξαιρετικής αντοχής και
  ποιότητας, τα οποία πραγματοποιούμε στις καλύτερες τιμές της
  αγοράς.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

7:30 - 17:30

Τρίτη

7:30 - 17:30

Τετάρτη

7:30 - 17:30

Πέμπτη

7:30 - 17:30

Παρασκευή

7:30 - 17:30

Σάββατο

7:30 - 15:30

Κυριακή

-